Barbara STRZAŁKOWSKA, Księga Przysłów 1–9 w Septuagincie. Analiza „dodatków” i „braków” w zestawieniu z Tekstem Masoreckim w świetle starożytnych świadectw tekstualnych, Rozprawy i Studia Biblijne 48, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017, ss. 662.

Marek Parchem

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/ct.2017.87.4.11

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.