Data publikacji : 2018-07-23

Wersja aramejska Księgi Sofoniasza

Anna KuśmirekDział: Artykuły

Abstrakt

The chief aim of this article is to show the key features of the Aramaic
version of the Book of Zephaniah, that is a part of the Targum Jonathan.
The first section of the research discusses the most important aspects of the
theological concepts of Targum Jonathan based on examples from Targum
Zephaniah. The second part of the article also presents some features of
targumic renderings.

Słowa kluczowe

Księga Sofoniasza ; Targum Jonatana ; przekład aramejski


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie