Data publikacji : 2021-07-20

Leeor Gottlieb, Targum Chronicles and Its Place Among the Late Targums, Supplement to Aramaic Studies 16, Brill, Leiden – Boston 2020, pp. 581.

Dział: Recenzje

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Kuśmirek, A. (2021). Leeor Gottlieb, Targum Chronicles and Its Place Among the Late Targums, Supplement to Aramaic Studies 16, Brill, Leiden – Boston 2020, pp. 581. Collectanea Theologica, 91(2), 229-234. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.2.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie