Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kuśmirek, A. (2021). Jakub Slawik, Deuteroizajaszowy sługa JHWH. Studium egzegetyczne, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2021, ss. 316. Collectanea Theologica, 91(1), 207-210. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.1.09

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie