Ks. Roman BARTNICKI, Jezus w drodze do śmierci i zmartwycbwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606.

Waldemar Chrostowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.12

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.