Data publikacji : 2021-03-30

Dariusz Gardocki SJ, Teologia wyzwolenia jako odpowiedź na epokowe wyzwania czasu (Myśl Teologiczna, t. 101), Wydawnictwo WAM, Kraków 2020, ss. 328.

Dział: Recenzje

Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sakowicz, E. (2021). Dariusz Gardocki SJ, Teologia wyzwolenia jako odpowiedź na epokowe wyzwania czasu (Myśl Teologiczna, t. 101), Wydawnictwo WAM, Kraków 2020, ss. 328. Collectanea Theologica, 91(1), 221-228. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie