Data publikacji : 2018-01-05

Szaleństwo chrześcijaństwa: teologia i świadectwo

Andrzej F. DziubaDział: Artykuły

Abstrakt

In the theology of Eastern Christianity there is a special category of
“God’s fools.” This is a particular image of faith and belongs to those who
have had some mystical experience. The cross is marked by reason. This
foolishness of the cross is the basic process in theological interpretation.
The cross should shine out even more with its foolishness against the glare
of evil, as it draws one to the authentic witness of faith and life. Rationality
and reason are not sufficient to face evil. The large amount of help and
voluminous theories on poverty do not solve the problems of the poor.
The “foolishness” of the Gospel stands up against the foolishness of violence.
Victory means forgiveness in God’s name, who appeared to lose
the battle on the cross. The foolishness of the cross is a gift leading to life
and it sparks a great light of hope which many institutions and people
want to extinguish. Hope is not understood, especially when evil appears
to triumph. The foolishness of love can overcome evil. “The message of
the cross is folly for those who are on the way to ruin, but for those of us
who are on the road to salvation it is the power of God” (1 Cor 1,18).

Słowa kluczowe

teologia ; świadectwo wiary i życia ; krzyż Jezusa Chrystusa ; „szaleńcy Boży”


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie