Opublikowane: 2021-10-27

Pedagogika porównawcza w systemie współczesnej wiedzy naukowej

Olena Bocharova
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.12

Abstrakt

Metodologia badań porównawczo-pedagogicznych przechodzi obecnie pewne zmiany, których zakres stanowi przedmiot zainteresowań badaczy z innych dziedzin. Punktem wyjścia niniejszego artykułu są teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki porównawczej. Pierwsza część opracowania wprowadza w problematykę teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki porównawczej. Autor przedstawia cele i definicje pedagogiki porównawczej, a także opisuje znaczenie, jakie ma ona dla rozwoju systemu oświatowego. Druga część poświęcona jest historycznemu spojrzeniu na rozwój pedagogiki porównawczej. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały etapy rozwoju pedagogiki porównawczej. Ostatni podrozdział dotyczy procesów globalizacji w przestrzeni edukacyjnej.

Słowa kluczowe:

pedagogika porównawcza, badanie porównawcze, komparatystyka, metodologia, metoda sieci

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bocharova, O. (2021). Pedagogika porównawcza w systemie współczesnej wiedzy naukowej. Forum Pedagogiczne, 11(1), 195–209. https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.12

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.