Opublikowane: 2018-04-06

„Podstawy współczesnej pedagogiki” Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej

Lucyna Dziaczkowska
Forum Pedagogiczne
Dział: Dział tematyczny
https://doi.org/10.21697/fp.2018.1.04

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę rozprawy Stefana Kunowskiego Podstawy współczesnej pedagogiki pod kątem jej reprezentatywności dla pedagogiki ogólnej. Na tym tle uwypukla koncepcję pedagogiki teoretycznej autora, stawiając pytania o istotę i zasadnicze treści tej koncepcji, podejmuje próbę jej oceny w kontekście zróżnicowanych ujęć pedagogiki ogólnej i aktualnych wyzwań rzeczywistości wychowawczej, konfrontuje się również ze stanowiskiem uznającym wskazaną koncepcję za przykład koncepcji wychowania chrześcijańskiego i część pedagogiki religijnej.

Słowa kluczowe:

pedagogika ogólna, pedagogika teoretyczna, pedagogika religijna, pedagogika chrześcijańska

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Dziaczkowska, L. (2018). „Podstawy współczesnej pedagogiki” Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej. Forum Pedagogiczne, 8(1), 59–69. https://doi.org/10.21697/fp.2018.1.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.