Opublikowane: 2022-10-17

Historia i kierunki rozwoju badań jakościowych za granicą i ich wymiar rozwojowy

Olena Bocharova , Aneta Kamińska
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2022.1.20

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zarówno historii badań jakościowych, jak i współczesnego kierunki ich rozwoju. Metody jakościowe przeszły dość długa drogę ich ewolucji i nadal ulegają przeobrażeniom. W pierwszej części zostały ukazane fazy ich rozwoju, począwszy od okresu wczesnych badań klasycznych, poprzez okres tworzenia się oryginalnych tradycji i okres sprawdzenia podstaw i paradygmatu badań, aż do okresu nowej systematyzacji metod, procedur i standardów. Taki podział jest stosunkowo mało znany i stanowi pewna nowość. Przez to jest cenny. Ta część zawiera szczegółowy przeglądowy materiał.
Druga cześć zawiera ustalenia metodologiczne. Ukazano czym są w swojej istocie badania jakościowe na podstawie literatury przedmiotu, zwracając baczna uwagę na ich charakterystyczne cechy stanowiące o ich niepowtarzalnym charakterze oraz dokonana klasyfikacji metod jakościowych, według mniej znanego autora. W artykule podkreślono również role badacza metod jakościowych, różniąca się znacznie od tej w przypadku wyboru metod ilościowych. Całość zachęca do przyjrzenia się dorobkowi metodologicznemu perspektywy jakościowej i docenienie ich unikatowych walorów.

Słowa kluczowe:

badania jakościowe, klasyfikacja metod jakościowych, nauki społeczne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bocharova, O., & Kamińska, A. (2022). Historia i kierunki rozwoju badań jakościowych za granicą i ich wymiar rozwojowy. Forum Pedagogiczne, 12(1), 311–327. https://doi.org/10.21697/fp.2022.1.20

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.