Opublikowane: 2023-12-25

Teoria Martina Wighta jako kontekst interdyscyplinarności pedagogiki porównawczej

Olena Bocharova , Inessa
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.20

Abstrakt

Podstawą do interpretacji pedagogiki porównawczej jako epistemu wiedzy naukowej stała się oryginalna praca International Theory: The Three Traditions, 1992 Martina Wighta, założyciela angielskiej szkoły teorii polityki międzynarodowej. Teoria społeczeństwa międzynarodowego opisuje trzy tradycje: realizm (lub makiawelizm), racjonalizm (horacjonizm) i rewolucjonizm (kantyzm). Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i jest podzielony na dwie części, a treści w nim zawarte bazują na dostępnej literaturze przedmiotu. W części pierwszej przedstawiona została teoria społeczeństwa międzynarodowego oraz jej podstawowe założenia. Część druga prezentuje zmiany, które odbyły się w prowadzeniu i organizacji badań porównawczych. Zmiany te dotyczyły: przedmiotu badań np. państwa jako jednostki badawczej, działalności międzynarodowych organizacji (PISA, TIMSS), ich roli w rozwoju edukacji; rozpowszechnienia konkurencyjności wśród systemów edukacji; rozwoju globalizacji i jego wpływu na edukację.

Słowa kluczowe:

comparative pedagogy, Wight's theory, organizacje międzynarodowe, globalizacja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Bocharova, O., & Melnik, I. (2023). Teoria Martina Wighta jako kontekst interdyscyplinarności pedagogiki porównawczej. Forum Pedagogiczne, 13(2), 283–294. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.20

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.