Model of laissez-faire and traditional education in the family and school

Jolanta Karbowniczek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2017.2.20

Abstrakt


Wychowanie dziecka w rodzinie i placówkach instytucjonalnych sprawia wiele problemów i trudności. Jest to spowodowane kryzysem współczesnej rodziny polskiej, leseferyzmem, dynamicznymi przeobrażeniami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi oraz technopolizacją życia. Dorastanie jednostki w nowych realiach i jej wychowanie wymaga efektywniejszych oddziaływań wszystkich ,,wspólnotowych” środowisk, mających na celu kształtowanie wszechstronnej i harmonijnej jej osobowości oraz pełnomocności.


Słowa kluczowe


dziecko, wychowanie, leseferyzm, rodzina, placówki instytucjonalne, przeobrażenia, oddziaływania, zagrożenia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barber B. (2008). Consumed. How the market corrupts children. Warsaw: Publishing House Muza.

Czerepaniak-Walczak M. (1994). Between adaptation and change. Szczecin: Publishing House of the University of Szczecin.

Dąbrowska J. (2005). Understanding child. Warsaw: Educational Publishers PARPA.

Erikson E. (2000). Childhood and society. Poznan: Publishing House REBIS.

Gordon T. (2009). Education without failures. Warsaw: Publishing House PAX.

Grochociński M. (1986). Pedagogical culture of parents. [In]: Family and child, ed. M. Ziemska. Warsaw: PWN.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2004). Pedagogy of the family. Areas and panorama of the issues. Toruń: Publishing Adam Marszałek.

Kułaczkowski J. (ed.) (2009). Selected research areas of pedagogy family. Warsaw: Publishing and Printing Diocese of Rzeszow.

Spock B. (1992). About parenting. Warsaw: PZWL.

Starowicz L.Z. (1999). Encyclopedic Dictionary. Love and sex. Warsaw: Publishing EUROPA.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142