Data publikacji : 2020-07-18

Teenagers towards parents: manifestations of aggressive and violent behaviour (research report)

Dział: Colloquia

Abstrakt

W artykule przedstawiono raport z badań empirycznych dotyczących problematyki zachowań agresywnych i przemocowych dzieci wobec rodziców na tle uwarunkowań rodzinnych, prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie województwa lubelskiego. Jest ona ciągle otwarta i wymagająca rzetelnych (re)interpretacji teoretyczno – metodologicznych. Problemy rodzinne niełatwo poddają się obiektywnej ocenie. Przeszkodą w udzielaniu informacji na temat agresji i przemocy ze strony własnych dzieci jest zwykle poczucie winy, którego doświadczają sami rodzice. Dylematy związane z wprowadzeniem młodego pokolenia w świat ludzi dorosłych, z wychowaniem dzieci i młodzieży, bywają jednym z najważniejszych i najtrudniejszych problemów życia społecznego. Dość często mamy do czynienia z przykładami bezradności rodziców i pedagogów wobec patologicznych zjawisk, mających miejsce w środowiskach: rodzinnym, szkolnym, w grupach rówieśniczych, na ulicach i osiedlach naszych miast.

Słowa kluczowe

zachowania agresywne i przemocowe ; nastolatki ; rodzice ; środowisko rodzinne ; profilaktyka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie