Data publikacji : 2020-07-18

Teenagers towards parents: manifestations of aggressive and violent behaviour (research report)

Dział: Colloquia

Abstrakt

W artykule przedstawiono raport z badań empirycznych dotyczących problematyki zachowań agresywnych i przemocowych dzieci wobec rodziców na tle uwarunkowań rodzinnych, prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie województwa lubelskiego. Jest ona ciągle otwarta i wymagająca rzetelnych (re)interpretacji teoretyczno – metodologicznych. Problemy rodzinne niełatwo poddają się obiektywnej ocenie. Przeszkodą w udzielaniu informacji na temat agresji i przemocy ze strony własnych dzieci jest zwykle poczucie winy, którego doświadczają sami rodzice. Dylematy związane z wprowadzeniem młodego pokolenia w świat ludzi dorosłych, z wychowaniem dzieci i młodzieży, bywają jednym z najważniejszych i najtrudniejszych problemów życia społecznego. Dość często mamy do czynienia z przykładami bezradności rodziców i pedagogów wobec patologicznych zjawisk, mających miejsce w środowiskach: rodzinnym, szkolnym, w grupach rówieśniczych, na ulicach i osiedlach naszych miast.

Słowa kluczowe

zachowania agresywne i przemocowe ; nastolatki ; rodzice ; środowisko rodzinne ; profilaktyka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Karbowniczek, J. (2020). Teenagers towards parents: manifestations of aggressive and violent behaviour (research report). Forum Pedagogiczne, 10(2), 225-242. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.16

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie