Miłosierni jak ojciec, czyli o największej cnocie wychowawcy

Lucyna Dziaczkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.38

Abstrakt


Wychowywanie jest dziełem trudnym i wymagającym dużej wrażliwości na drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za jego rozwój. Dlatego każda inspiracja pomagająca w tym dziele w taki sposób, by wychowanek był wspierany w ujawnianiu i rozwijaniu własnych możliwości, w dążeniu do spełnienia siebie w relacjach z innymi, zasługuje na szczególną uwagę pedagogów – teoretyków i praktyków. Jedną z takich inspiracji, nie tylko dla katolików, może być hasło ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. Pedagogom przypomnieć ono może dwa ważne wyznaczniki pomyślnej pracy wychowawczej, dość poważnie przytłumione przez współczesną kulturę, jakimi są cnota miłosierdzia i ojcostwo. Prezentowany artykuł stanowi próbę ukazania ich inspirującej siły w dziele wychowania.

Słowa kluczowe


cnota miłosierdzia, wychowanie, wychowawca, ojciec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dawid J.W. (1962). O duszy nauczycielstwa. W: Okoń W. (red.). Osobowość nauczyciela. Warszawa: PZWS.

Delsol C. (2011). Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Fisichelli S. (2016). Logo i program Jubileuszu Miłosierdzia, dostępny na: http://info.wiara.pl/doc/2467814.Logo-i-program-Jubileuszu-Milosierdzia (otwarty 25.02.2016).

Franciszek (2015). Misericordiae vultus. O nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Hessen S. (1997). Podstawy pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Jan Paweł II (1996). Dives in misericordia. W: tenże. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M.

Swieżawski S. (2002). Święty Tomasz na nowo odczytany. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.

Sztaba M. (2015). Wychowanie jako „twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym” w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W: Sowiński A.J. (red.). Twórczość pedagogicznie kształtowana. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża.

Św. Tomasz z Akwinu (1967). Suma teologiczna. T. 16 – Miłość, tłum. A. Gałażewski, Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Wojtyła K. (1981). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142