Opublikowane: 2016-11-19

Miłosierni jak ojciec, czyli o największej cnocie wychowawcy

Lucyna Dziaczkowska
Forum Pedagogiczne
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/fp.2016.2.38

Abstrakt

Wychowywanie jest dziełem trudnym i wymagającym dużej wrażliwości na drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za jego rozwój. Dlatego każda inspiracja pomagająca w tym dziele w taki sposób, by wychowanek był wspierany w ujawnianiu i rozwijaniu własnych możliwości, w dążeniu do spełnienia siebie w relacjach z innymi, zasługuje na szczególną uwagę pedagogów – teoretyków i praktyków. Jedną z takich inspiracji, nie tylko dla katolików, może być hasło ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. Pedagogom przypomnieć ono może dwa ważne wyznaczniki pomyślnej pracy wychowawczej, dość poważnie przytłumione przez współczesną kulturę, jakimi są cnota miłosierdzia i ojcostwo. Prezentowany artykuł stanowi próbę ukazania ich inspirującej siły w dziele wychowania.

Słowa kluczowe:

cnota miłosierdzia, wychowanie, wychowawca, ojciec

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Dziaczkowska, L. (2016). Miłosierni jak ojciec, czyli o największej cnocie wychowawcy. Forum Pedagogiczne, 6(2/2), 203–215. https://doi.org/10.21697/fp.2016.2.38

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.