EDUKACJA W ISLAMIE - RETROSPEKCJA

Eugeniusz Sakowicz

Abstrakt


Nie ma religii bez edukacji. Wszystkie religie, zarówno te z przeszłości, jak i z doby współczesnej wychowują swoich wiernych. Proces edukacji przebiega zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Islam podkreśla znaczenie edukacji jako sposobu doskonalenia człowieka. Chcąc poznać dzisiejszy
świat islamu należałoby zastanowić się nad jego przeszłością. Pierwsze wieki istnienia islamu przypadały na czas określany przez kulturę Zachodu jako średniowiecze. Ukształtowane wówczas dziedzictwo kulturowe, w tym edukacja, na stałe wpisało się w dzieje tej religii. I chociaż edukacja nie miała charakteru powszechnego, to jednak zawsze podkreślano jej rangę i znaczenie. Wiedza była u muzułmanów w dużej cenie. Warto było – jak mówi tradycja tej religii – przemierzać świat, docierając do rożnych miejsc, by spotkać tam nauczycieli posiadających autorytet. Znany jest wśród muzułmanów imperatyw, powtarzany od średniowiecza po dzień dzisiejszy: „Szukajcie wiedzy, chociażby w Chinach!” Muzułmanie cenili nauczycieli jako tych, którzy uczyli życia, postępowania i w ogóle myślenia zgodnie z literą Koranu. Święta księga islamu była zawsze najważniejszym podręcznikiem zdobywania mądrości i poddawania się woli Allaha. Ważną funkcję w kulturze islamu odgrywały szkoły, w tym madrasy (medresy) nauczające dzieci i młodzież prawd wiary i w ogóle religii.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berkey J., Education, [w:] Encyclopedia of Islam and the Mulim Word, t. 1, red. R. C. Martin, New York 2004, s. 202-206.

Chudowolska A., Dziecko i jego proces wychowania w islamie, mps., Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa 2011.

Kaflik H., Wychowanie i kształcenie młodego pokolenia muzułmanów – tradycja i współczesność, mps., Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa 2008.

Laskazhevskaya Y., Rodzina i jej wpływ wychowawczy na dziecko w świecie islamu, mps., Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa 2011.

Nosowski J., Mojek S., Koran, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, TN KUL, Lublin 2002, kol. 827-829.

Nosowski J., Sakowicz E., Islam, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, TN KUL, Lublin 1997, kol. 501-507.

Pawłowska M., Edukacja w świecie islamu, mps., Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa 2011.

Rahman F., Islam, University of Chicago, Chicago–London 1979.

Sakowicz E., Hadith, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, TN KUL, Lublin 1993, kol. 455.

Sakowicz E., Hidżra, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, TN KUL, Lublin 1993, kol. 836.

Sakowicz E., Wychowanie w religiach świata, [w:] Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Wydawnictwo Verbiunum, Warszawa 2007, s. 876-891.

Stępkowska B., Kobieta jako matka i wychowawczyni w islamie, mps., Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa 2011.

Szylowicz J. S., Educational Methods, [w:] The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, t. 1, red. J. L. Espozitto, New York–Oxford 1995, s. 416-420.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142