Opublikowane: 2020-01-16

What do Youth Really Care for? Towards Ethical Education, Education for Sustainable Development and Youth Values

Anna Sádovská
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.39

Abstrakt

Artykuł dotyczy pytania: w jaki sposób można włączyć edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju w nauczanie i uczenie się szkolne i powiązać z wychowaniem moralnym i kształceniem etycznym? Autorka przedstawia wyniki badania dotyczącego wartości i postaw proekologicznych uczniów, które przeanalizowała w powiązaniu z deklarowanymi przez nich zachowaniami prospołecznymi i tak zwanym pesymizmem społecznym. Dzięki analizie stwierdziła zachodzenie znaczącej korelacji między postawą hedonistyczną a uniwersalistyczną oraz między deklarowanymi zachowaniami prospołecznymi a uniwersalizmem światopoglądowym. Ponadto okazało się, że niższy poziom skali pesymizmu społecznego koreluje z wyższym poziomem skali uniwersalizmu.

Słowa kluczowe:

kształcenie etyczne; zrównoważony rozwój; młodzież; wartości

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sádovská , A. . (2020). What do Youth Really Care for? Towards Ethical Education, Education for Sustainable Development and Youth Values. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 205–218. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.39

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.