Data publikacji : 2020-01-16

What do Youth Really Care for? Towards Ethical Education, Education for Sustainable Development and Youth Values

Dział: Colloquia

Abstrakt

Artykuł dotyczy pytania: w jaki sposób można włączyć edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju w nauczanie i uczenie się szkolne i powiązać z wychowaniem moralnym i kształceniem etycznym? Autorka przedstawia wyniki badania dotyczącego wartości i postaw proekologicznych uczniów, które przeanalizowała w powiązaniu z deklarowanymi przez nich zachowaniami prospołecznymi i tak zwanym pesymizmem społecznym. Dzięki analizie stwierdziła zachodzenie znaczącej korelacji między postawą hedonistyczną a uniwersalistyczną oraz między deklarowanymi zachowaniami prospołecznymi a uniwersalizmem światopoglądowym. Ponadto okazało się, że niższy poziom skali pesymizmu społecznego koreluje z wyższym poziomem skali uniwersalizmu.

Słowa kluczowe

kształcenie etyczne; zrównoważony rozwój; młodzież; wartości


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie