Data publikacji : 2020-01-16

Leadership in Educational Institutions: Shared Duty and Joint Responsibility

Dział: Colloquia

Abstrakt

W obecnym świecie zmiany są nieuniknione i współczesne szkoły będą także nieustannie im podlegać. Dyrektorzy szkół powinni zatem zmierzać do przekształcania zarządzanych przez siebie placówek w organizacje uczące się, a więcgromadzące ludzi zdolnych do autorefleksji i samodoskonalenia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że aby osiągnąć wymierny i trwały sukces w placówce oświatowej, przywództwo musi być podzielone między dyrektora oraz nauczycieli. Ważne są także umiejętności diagnozy sytuacji placówki oraz wyciąganie konstruktywnych wniosków z wprowadzanych zmian, zarówno tych zakończonych sukcesem, jak i tych nieudanych. Znajomość możliwych stylów przywództwa może stanowić inspirację do poszukiwania skutecznych rozwiązań w praktyce edukacyjnej zarówno dla dyrektorów, nauczycieli, jak i zewnętrznych ekspertów udzielających szkołom wsparcia w procesie wprowadzania zmian.

Słowa kluczowe

przywództwo edukacyjne; zarządzanie oświatą; dyrektor szkoły; nauczyciel; organizacja ucząca się


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie