Opublikowane: 2020-01-16

Leadership in Educational Institutions: Shared Duty and Joint Responsibility

Joanna Ludwika Pękala , Wiktoria Kowalska
Forum Pedagogiczne
Dział: Colloquia
https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.42

Abstrakt

W obecnym świecie zmiany są nieuniknione i współczesne szkoły będą także nieustannie im podlegać. Dyrektorzy szkół powinni zatem zmierzać do przekształcania zarządzanych przez siebie placówek w organizacje uczące się, a więcgromadzące ludzi zdolnych do autorefleksji i samodoskonalenia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że aby osiągnąć wymierny i trwały sukces w placówce oświatowej, przywództwo musi być podzielone między dyrektora oraz nauczycieli. Ważne są także umiejętności diagnozy sytuacji placówki oraz wyciąganie konstruktywnych wniosków z wprowadzanych zmian, zarówno tych zakończonych sukcesem, jak i tych nieudanych. Znajomość możliwych stylów przywództwa może stanowić inspirację do poszukiwania skutecznych rozwiązań w praktyce edukacyjnej zarówno dla dyrektorów, nauczycieli, jak i zewnętrznych ekspertów udzielających szkołom wsparcia w procesie wprowadzania zmian.

Słowa kluczowe:

przywództwo edukacyjne; zarządzanie oświatą; dyrektor szkoły; nauczyciel; organizacja ucząca się

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Pękala, J. L. ., & Kowalska , W. . (2020). Leadership in Educational Institutions: Shared Duty and Joint Responsibility. Forum Pedagogiczne, 9(2/2), 245–258. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.42

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.