Zachowania prozdrowotne młodzieży - raport z badań wstępnych prowadzonych przez studentów – przyszłych nauczycieli

Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2016.2.34

Abstrakt


Zrównoważony rozwój społeczeństw w dużej mierze zależy od realizacji koncepcji kształcenia w obszarze poszanowania i ochrony zdrowia człowieka. Współczesna edukacja powiązana jest ze zmianami w podejściu do wiedzy szkolnej i społecznej. Jednym z elementów tej wiedzy jest kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych (Potyrała 2011). Dlatego przy pomocy arkuszy obserwacji wypełnianych przez studentów biologii – przyszłych nauczycieli – przeprowadzono badania na terenie kilkudziesięciu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ich celem była analiza zachowań prozdrowotnych uczniów oraz realizacji zasad edukacji zdrowotnej przez szkoły. Włączenie do przebiegu praktyki pedagogicznej prowadzenia badań miało na celu rozwijanie u studentów kompetencji w zakresie obserwacji wybranych obszarów działalności szkoły. Analiza danych dotyczących realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony zdrowia uczniów w gimnazjach i liceach ogólnokształcących dostarczyła informacji, że świadomość prozdrowotna w polskich szkołach wzrasta, a zaangażowanie nauczycieli i uczniów w działania na rzecz zdrowia (higieny, odpowiedniego żywienia, aktywności fizycznej) jest coraz większe i bardziej wielostronne.

Słowa kluczowe


rozwój zawodowy, zrównoważony rozwój, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja zdrowotna, zdrowie człowieka, gimnazjum, liceum, student, nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angrosino M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Callcott D., Miller J., Wilson-Gahan S. (2012). Health and physical education. Preparing educators for the future. Cambridge University Press, UK.

Davis J.M., Cooke S.M. (2007). Educating for a healthy, sustainable world: an argument for integrating health promoting schools and sustainable schools. „Health Promotion International”, 22 (4), 346–353.

Glanz K., Rimer B.K., Viswanath K. (red.). (2015). Health behavior: theory, research, and practice, 5th edition. San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Orme J., Dooris M. (2010). Integrating health and sustainability: the higher education sector as a timely catalyst. „Health Education Research”, 25 (3), 425–437.

Plany i programy studiów na kierunku biologia – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, dostępny na: http://mdl.up.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=501 (otwarty 7.03.2016).

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzami. T. 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka (2009). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Potyrała K. (2011). Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania. Biologia i przyroda. W: Potyrała K. (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Purchałka M., Czerwiec K. (2013). Assumptions and health education models and their implementation of Polish education system. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Pertinentia III”, Potyrała K. (red.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Rezolucja Rady Unii Europejskiej (2009), dostępny na:

http://erasmusplus.org.pl/wpcontent/uploads/2014/08/odnowione_ramy_wsp%C3%B3%C5%82pracy.pdf (otwarty 15.03.2016).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. 2012, poz. 977.

Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142