Tom 13 Nr 1 (2023)

Komunikacja ucznia ze spektrum autyzmu


Opublikowane: 2023-09-01

Od redakcji

Od redakcji

Jacek J. Błeszyński    Jan Niewęgłowski   
9-16

  pdf  Artykuły i rozprawy


Colloquia

PEDAGOGICAL STUDENTS AS ECOLOGICAL EDUCATION ANIMATORS

Katarzyna Potyrała    Ligia Tuszyńska    Małgorzata Makiewicz   
409-423

  pdf (English)  
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP