Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim

JAN DYDUCH

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.02

Abstrakt


Posłannictwo i apostolstwo kobiet posiada swoją specyfikę, o czym naucza Sobór Watykański II. Ten fakt znajduje odzwierciedlenie w prawodawstwie powszechnym i polskim prawodawstwie partykularnym, wyrażonym głównie w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego. Kobiety, na swój sposób, uczestniczą w misji ewangelizacyjnej i uświęcającej, w odnowie rzeczywistości ziemskich oraz w życiu małżeńskim i rodzinnym.Słowa kluczowe


kobieta; II Polski Synod Plenarny; misja ewangelizacyjna; Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Liturgicznej Służby Ołtarza, Akta Konferencji Episkopatu Polski, 14(2008)1-55.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów, List okólny do przewodniczących Konferencji Episkopatów, prot. N. 2482/93, 15 III 1994, Notitiae, 30(1994)333-335.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”.

Literatura:

Dyduch J., Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle powszechnego prawodawstwa soborowego, Analecta Cracoviensia, 15(1983)203-249.

Dyduch J., Posłannictwo świeckich w świecie w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego, Polonia Sacra, 8(2004)nr 14, s. 127-141.

Janczewski Z., Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z 2007 roku jako forma realizacji postanowień Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983, Prawo Kanoniczne, 52(2009)nr 1-2, s. 139-153.

Pamuła S., Prawa człowieka, W: Lex Tua veritas, red. P. Majer i A. Wójcik, Kraków 2010, s. 545-556.

Weis N., Quaedam de laicorum prphetico munere in Ecclesia iuxta Concilium Vaticanum II, Periodica de re morali canonica liturgica, 70(1981)429-448.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.