Vol 58, Nr 2 (2015)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Forma dekretu poszczególnego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 51 KPK) PDF
GINTER DZIERŻON 3-14
Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim PDF
JAN DYDUCH 15-29
Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa PDF
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI 31-45
Zapowiedzi małżeństw o różnej przynależności kościelnej PDF
BOLESŁAW DÙLLEK 47-56
El concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Polonia de 1925 como fuente de los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928 PDF (Español (España))
CARLOS SALINAS ARANEDA 57-96
I rapporti "Stato Italiano- Chiesa Cattolica" nei patti lateranensi del 1929: riflessioni storico-giuridiche PDF (Italiano)
MATTEO NACCI 97-113
Odnowa duszpasterska w diecezji włocławskiej w świetle uchwał synodów biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1568 i 1579 roku PDF
JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI 115-161
Moralność publiczna jako wyznacznik treści pojęcia wolność gospodarcza PDF
MAŁGORZATA W. GREßLER 163-178

Recenzje

Ks. Jozef Marčin, Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji, Stalowa Wola 2014, ss. 430. PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 179-185
Jean-Clude Guy, Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale, Roma, Lipa Edizioni 2014, ss. 264. PDF
BOŻENA SZEWCZUL 186-191
Tomás Rincón-Pérez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, Roma 2014, ss. 527. PDF
DARIUSZ BOREK 192-197
Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin 2014, ss. 278. PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 197-199

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 201-209

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat ks. Krzysztofa Ossowskiego PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 211-213