Data publikacji : 2017-06-16

Zapowiedzi małżeństw o różnej przynależności kościelnej

BOLESŁAW DÙLLEKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Zapowiedzi małżeństw dotyczących osób o różnej przynależności kościelnej sięgają XVIII wieku. Od tego czasu kwestia ta regulowana była przez prawo partykularne, które w dużej mierze było uwarunkowane prawem cywilnym. Do tej pory został sformułowany tylko jeden dokument o charakterze ogólnym, który koncentruje się na tym temacie – Kodeks Pio-Benedyktyński. Kodyfikacja Jana Pawła II nie wspomina o omawianym problemie. W Polsce omawiany problem pojawia się w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przygotowania do małżeństwa w Kościele katolickim oraz w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie opieki duszpasterskiej nad małżeństwami o odmiennych związkach kościelnych. Nie dają jednak jasnych wskazówek, ale wskazówki, z których można wywnioskować pewne normy postępowania. Być może przygotowywana obecnie nowa Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o małżeństwie w Kościele katolickim ureguluje tę kwestię szczegółowo.

Słowa kluczowe

małżeństwa mieszane ; zapowiedzi małżeńskie ; historia prawa kanonicznego


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

DÙLLEK, B. (2017). Zapowiedzi małżeństw o różnej przynależności kościelnej. Prawo Kanoniczne, 58(2), 47-56. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.04

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie