Data publikacji : 2015-03-07

Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec

WOJCIECH GÓRALSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Wprowadzenie do Kodeksu Prawa Kanonicznego klauzuli formalnego aktu wystąpienia z Kościoła Katolickiego, wyjaśnionej przez Papieską Radę ds. Tekstów Ustawodawczych w 2006 roku, a następnie zniesionej przez papieża Benedykta XVI w 2009 roku, nie miało znaczenia dla obowiązującej regulacji prawnej w NRF. Wskutek zaistniałych w tym kraju uwarunkowań historycznych jedyną drogą formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego jest nadal orzeczenie Kirchenaustritt przed organem państwowym, co stanowi – jak stwierdziła w 2006 roku Konferencja Episkopatu NRF – przestępstwo równoznaczne do schizmy, za którą przewidziana jest kara ekskomuniki latae sententiae. Istotne novum pojawiło się jednak w Dekrecie Generalnym Konferencji Episkopatu NRF z 2012 roku: pominięto wzmiankę o ekskomunice (oświadczenie o jej zaciągnięciu uzależnione było od oceny czynu Kirchenaustritt: czy stanowiła on akt schizmy, herezji lub odstępstwa). Taką motywację należy uznać za pozytywną, podobnie jak List pasterski (Pastorales Schreiben) opracowany przez biskupów niemieckich i dołączony do Dekretu Generalnego. Należy podkreślić, że problem oceny – na gruncie prawa kanonicznego – oświadczenia o wystąpieniu z Kościoła katolickiego jako jedyny sposób zwolnienia z podatku kościelnego jest nadal przedmiotem sporu (m.in. środowisku niemieckim).

Słowa kluczowe

wystąpienie z Kościoła katolickiego formalnym aktem ; podatek kościelny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

GÓRALSKI, W. (2015). Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec. Prawo Kanoniczne, 58(1), 3-21. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie