Vol 58, Nr 1 (2015)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 3-21
Niższe diecezjalne seminaria duchowne w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawnych PDF
JERZY ADAMCZYK 23-46
Czynności prawno- administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego PDF
PRZEMYSŁAW MICHOWICZ 47-67
Konieczność (necessitas) jako kategoria kanoniczna w prawie o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i uzdrowienia w Kodeksie z 1983 r. PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 69-92
Ocena Instrukcji Dignitas connubii z perspektywy sztuki legislacji PDF
PIOTR KROCZEK 93-109
Diritto canonico e diritti delle religioni PDF (Italiano)
MATTEO NACCI 111-122
La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo PDF (Español (España))
GLORIA M. MORÁN GARCÍA 123-150
Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy PDF
KATARZYNA MAJCHRZAK 151-167

Recenzje

Mirosław Sander OP, Il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna. La ratio legis teologica, l’evoluzione storica della normativa e commento alla legge vigente, Romae 2013, ss. 192+7. PDF
HENRYK STAWNIAK 169-173
O. Przemysław Michowicz OFMConv., La dimissione facoltativa dall’Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell’applicazione della procedura, Pontificia Università Lateranense, Romae 2013, ss. 325. PDF
BOŻENA SZEWCZUL 173-179
Jarosław Sokołowski, Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2014, ss. 280. PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 179-187
Marek Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne, Łomża 2014, ss. 490. PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 187-188
Marcin Czujek, Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum”, Gniezno 2014, ss. 215. PDF
JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI 188-193

Sprawozdania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych PDF
MARCIN BOŁKOWIEC 195-198
Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „10 rocznica publikacji Dignitas connubii: podsumowanie i perspektywy” PDF
ROMAN SZEWCZYK 199-201

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW PDF
BOŻENA SZEWCZUL 203-207