Data publikacji : 2017-06-16

Czynności prawno- administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego

PRZEMYSŁAW MICHOWICZDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Artykuł ten w pierwszej kolejności zajmuje się problematyką przyjęcia w diecezji nowego Instytutu Życia Konsekrowanego i/lub Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. W procesie stosowania norm kanonicznych niezmiernie ważny wydaje się dobór odpowiednich instrumentów prawnych w celu zapewnienia prawidłowego działania i wykonania określonej czynności prawnej.

 

Biorąc pod uwagę brak uregulowania tej nietypowej procedury w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., głównym celem tej pracy było przybliżenie potencjalnej procedury, z podkreśleniem pojedynczych etapów prawnych oraz czynności administracyjnych wydawanych przez biskupa diecezjalnego.

 

Celem opracowania jest zachęcenie doktryny do wypracowania odnośnej procedury administracyjnej dotyczącej regulacji prawnych tego rodzaju spraw, a także takie zarządzanie procesami rozeznania, które zminimalizują każdą ewentualność niepowodzenia w podejmowaniu decyzji.

Słowa kluczowe

dom zakonny ; erygowanie ; postępowanie administracyjne ; dekret


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

MICHOWICZ, P. (2017). Czynności prawno- administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego. Prawo Kanoniczne, 58(1), 47-67. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.03

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie