Data publikacji : 2017-06-16

Ocena Instrukcji Dignitas connubii z perspektywy sztuki legislacji

PIOTR KROCZEKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W 2005 roku weszła w życie Instrukcja Dignitas connubii. Dziesiąta rocznica jej wejścia w życie stanowi dobrą okazją do przeprowadzenia oceny tego dokumentu z punktu widzenia sztuki legislacji, czyli z punktu widzenia zasad procesu legislacyjnego i technik legislacyjnych.

Dokument został przeanalizowany i poczyniono pewne uwagi. Uwagi te odnoszą się do samego faktu powstania instrukcji, a także do jej rozmiaru, charakteru i rodzaju. Sprawdzono również publikację dokumentu. Ponadto w dokumencie Dignitas connubii poczyniono pewne krytyczne uwagi dotyczące powtórzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wyjaśniono także zagrożenie, jakie ta praktyka niesie dla wyniku procesu interpretacji. Ostatnia uwaga dotyczy odsyłaczy w instrukcji.

Słowa kluczowe

Dignitas connubii ; sztuka legislacji ; zasady techniki prawodawczej ; prawo kanoniczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

KROCZEK, P. (2017). Ocena Instrukcji Dignitas connubii z perspektywy sztuki legislacji. Prawo Kanoniczne, 58(1), 93-109. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.05

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie