Data publikacji : 2017-06-16

Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy

KATARZYNA MAJCHRZAKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

 Zakres najważniejszych obowiązków pracownika reguluje art. 100 kodeksu pracy. Nie są to jednak wszystkie obowiązki ciążące na pracowniku wobec pracodawcy, a jedynie te najbardziej powszechne. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest staranne i sumienne wykonywanie pracy oraz przestrzeganie poleceń służbowych. Przy czym polecenie musi być bezwzględnie związane z wykonywaną pracą oraz zgodne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ustawodawca w art. 100 § 2 kodeksu pracy umieścił przykładowy katalog obowiązków pracownika. Wskazany został m.in. obowiązek dbałości pracownika o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Ważnym obowiązkiem pracowniczym jest także przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Naruszenie tego obowiązku poprzez np. używanie siły fizycznej wobec współpracowników może doprowadzić nawet do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy.

Słowa kluczowe

pracownik ; obowiązki pracownicze ; prawo pracy


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

MAJCHRZAK, K. (2017). Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy. Prawo Kanoniczne, 58(1), 151-167. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie