Data publikacji : 2017-01-25

Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła

JAN DYDUCH



Dział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Wiodącą ideą nauczania Soboru Watykańskiego II jest wezwanie do współpracy wiernych świeckich z duchownymi, bowiem to umacnia wspólnotę Kościoła, w której panuje równość co do godności wszystkich jej członków i różnorodność funkcji. To jawi się również we współuczestnictwie w liturgii Kościoła wszystkich wiernych. Ważną rolę w tym dziele odgrywają stali lektorzy, akolici i diakoni, odrodzeni dzięki wskazaniom soborowym i powołani do służby w Kościele.

 

Słowa kluczowe

wspólnota Kościoła ; stały lektor ; akolita stały ; stały diakon


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

DYDUCH, J. (2017). Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła. Prawo Kanoniczne, 59(1), 3-17. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie