Vol 59, Nr 1 (2016)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła PDF
JAN DYDUCH 3-17
Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych PDF
BOŻENA SZEWCZUL 19-42
Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica canonistica di san Giovanni Paolo II PDF (Italiano)
LIBERO GEROSA 43-74
Adwokat - cooperator veritatis w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa PDF
ARTUR GRZEGORZ MIZIŃSKI 75-104
La preparazione degli sposi al matrimonio: una panoramica pastorale-giuridica PDF (Italiano)
ANTONIO INTERGUGLIELMI 105-118
Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, należy wszczynać karne postępowanie sądowe, lub administracyjne, dla realizacji sankcji karnej? PDF
TOMASZ JAKUBIAK 119-131
Uprawnienia fakultatywne sędziego w procedurze wymiaru kar kościelnych PDF
SYLWIA MARCZYK 133-160
Eutanazja, jako problem prawny i etyczny PDF
REMIGIUSZ RABIEGA 161-178

Recenzje

Ks. Marek Stokłosa SCJ, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 314 PDF
DARIUSZ BOREK 179-184

Sprawozdania

Konferencja Naukowa Procesy i procedury: nowe wyzwania PDF
ANNA SŁOWIKOWSKA 185-196
Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych PDF
MARTA OLKOWICZ 196-198
Sprawozdanie z sympozjum naukowego Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa? PDF
BOLESŁAW ARTUR DULLEK 199-200

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat p. mgr Marty Wronowskiej PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 201-203