Data publikacji : 2017-01-25

Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica canonistica di san Giovanni Paolo II

LIBERO GEROSADział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Podczas gdy mistyczne wyrażenie „spojrzeć poza” pozwala Janowi Pawłowi II „prześledzić kierunek” rozwoju nowej hermeneutyki kanonicznej, zdolnej do podjęcia wielkich wyzwań misyjnych trzeciego tysiąclecia, to wprowadzona przez niego normatywna nowość i kierownictwo metodologiczne, którym się zajmował, pozwoliło jego przekonaniu, że Kościół jest „domem i szkołą komunii”, stać się siłą programową wszystkich zainicjowanych przez niego reform strukturalnych. Ta reforma Kościoła, która jest „communio Ecclesiarum”, w aspekcie komunijnym i misyjnym, znajduje swój centralny rdzeń na poziomie relacji między prawem powszechnym a prawem partykularnym. A raczej to właśnie tak zwana „komuna corpus iuris”, która dzięki wskazówkom metodologicznym i hermeneutycznym Jana Pawła II może na nowo zdefiniować specyficzne i interaktywne funkcje istniejące między powszechnym prawem kanonicznym a partykularnym prawem kanonicznym: pierwsza musi gwarantować jedność, bez sprowadzania go do jednolitości: drugi powinien gwarantować wielość, bez popadania w partykularyzm”

Słowa kluczowe

Jan Paweł II ; Prawo powszechne i partykularne ; hermeneutyka kanoniczna ; Wspólnota Kościołów


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (Italiano)

GEROSA, L. (2017). Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica canonistica di san Giovanni Paolo II. Prawo Kanoniczne, 59(1), 43-74. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.1.03

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie