Data publikacji : 2016-09-20

Katolicki Uniwersytet Ameryki (the Catholic University of America) w świetle norm prawa kanonicznego

ARKADIUSZ DOMASZKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W świecie istnieje wiele uniwersytetów i innych uczelni katolickich, które posiadają własną specyfikę, często zależną od uwarunkowań prawnych i kulturowych danego kraju. W opracowaniu skupiono uwagę na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (CUA), który pełni rolę katolickiej flagowej uczelni w USA.

CUA realizuje zadania typowe dla uczelni wyższej oraz posiada wyraźnie katolicki charakter. Wyraża go m.in. więź strukturalna z Kościołem katolickim. Trzy wydziały posiadają status kościelnych: teologia, prawo kanoniczne i filozofia. Wydziały kościelne stanowią doskonały pomost dla dialogu między wiarą a rozumem. Profesorowie tych wydziałów otrzymują misję kanoniczną.

Katolicki wymiar uniwersytetu wyraża następnie jego misja. Wskazuje ona na wierność nauce Jezusa Chrystusa. Uczelnia dedykuje swe działania rozwojowi dialogu między wiarą a nauką, odkrywa prawdę poprzez badania naukowe i nauczanie, pozostaje w służbie Kościoła, narodu amerykańskiego i świata. W zapisach statutowych oraz w praktyce kładzie się nacisk na zaangażowanie wszystkich członków społeczności uniwersyteckiej w kształtowanie katolickiej tożsamości CUA. Zapisy prawne, jak również etos uczelniany, prowadzą następnie do kształtowania postaw chrześcijańskich. A ponadto, w poszukiwaniach naukowych CUA odwołuje się do inspiracji chrześcijańskich. Bardzo wyraźnie rysuje się wielość propozycji w ramach duszpasterstwa akademickiego.

Wysiłek duszpasterzy, świeckich pracowników i wielu animatorów włożony w organizację duszpasterstwa akademickiego łączy się także z wymiarem finansowym. Uniwersytet ten w pełni finansuje duszpasterstwo akademickie. A ponadto należy dodać, że CUA utrzymuje trzy wydziały kościelne, funduje stypendia dla katolickich nauczycieli i części seminarzystów studiujących na Uniwersytecie. Uczelnia ta będąc prywatną musi aktywnie poszukiwać środków finansowych i sponsorów, aby zabezpieczyć wszystkie realizowane zadania.

Przykład CUA wydaje się być inspiracją dla tych polskich uczelni, które są związane z Kościołem katolickim. Po pierwsze, nie tylko należy przestrzegać wymogów dotyczących nadania misji kanonicznej lub mandatu. Nie chodzi jedynie o samo kanoniczne umocowanie profesora (formalne) na wydziale kościelnym lub innym. Wykorzystanie uroczystości uczelnianych do wręczenia stosownych dokumentów wskazuje na istotny związek zainteresowanych wykładowców z Kościołem katolickim, jak również na katolicki lub kościelny wymiar samych wydziałów. Po drugie, współczesnym wyzwaniem w Polsce, jak i w Europie, jest duszpasterstwo akademickie, tak studentów, jak i całego środowiska universitas. Aby oddziaływanie duszpasterskie było owocne, nie można poprzestać na wydzieleniu kościołów akademickich i liturgii tamże sprawowanej. Raczej chodzi o to, by budować zespoły osób: duchownych i świeckich podejmujących to duszpasterstwo. Następnie należałoby poszukiwać studentów, niejako wychodzić do nich i przyprowadzać do Kościoła: communio. Duszpasterstwo akademickie wymaga także pracy zaplanowanej, więc zaprojektowanej, którą należy następnie ewaluować.

Słowa kluczowe

uniwersytet ; uniwersytet katolicki ; Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie ; prawo kanoniczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

DOMASZK, A. (2016). Katolicki Uniwersytet Ameryki (the Catholic University of America) w świetle norm prawa kanonicznego. Prawo Kanoniczne, 58(4), 67-101. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.06

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie