Data publikacji : 2016-09-20

Wartość dowodowa confessio iudicialis w świetle Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka

GRZEGORZ LESZCZYŃSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Prawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983, w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, oddaje do dyspozycji sądów kościelnych cztery podstawowe środki dowodowe. Jednym z nich są oświadczenia stron. Przyznanie się sądowe, będące jednym z oświadczeń stron, nabiera nowego wymiaru w świetle przepisów zawartych w Liście Apostolskim Ojca Świętego Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus, obowiązujących od 8 grudnia 2015 r. Przepisy zawarte w Mitis Iudex Dominus Iesus Ojca Świętego Franciszka nie zmieniają rozumienia środka dowodowego, jakim jest confessio iudicialis, ani też nie dokonują zmian co do jej stosowania w aspekcie proceduralnym. Wprowadzają natomiast istotną zmianę co jej wartości dowodowej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa czyli uściślają walor dowodowy sądowego przyznania się i oświadczeń stron procesowych. Zgodnie, bowiem, z kan. 1678 § 1 Mitis Iudex Dominus Iesus w sprawach o nieważność małżeństwa przyznanie się sądowe oraz oświadczenia stron, poparte ewentualnymi zeznaniami świadków potwierdzającymi ich wiarygodność, mogą mieć pełną wartość dowodową, którą winien ocenić sędzia, po dokładnym rozważeniu wszystkich wskazówek i poszlak, chyba że pojawiają się inne elementy, które je obalają. W świetle Mitis Iudex Dominus Iesus zeznania świadków potwierdzających wiarygodność strony powodowej lub pozwanej nabiera zupełnie nowego wymiaru. Potwierdzenie, bowiem, wiarygodności strony przez zeznających w procesie świadków jest elementem wystarczającym do nadania przyznaniu się sądowemu lub innemu oświadczeniu strony mocy dowodu pełnego.

Słowa kluczowe

dowód ; przyznanie ; proces


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

LESZCZYŃSKI, G. (2016). Wartość dowodowa confessio iudicialis w świetle Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka. Prawo Kanoniczne, 58(4), 121-137. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.08

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie