Data publikacji : 2017-06-16

El concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Polonia de 1925 como fuente de los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928

CARLOS SALINAS ARANEDADział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Przy okazji rozdziału Kościoła i państwa w Chile, uregulowanego w Konstytucji Politycznej z 1925 r., odbyły się rozmowy mające na celu zawarcie konkordatu między państwem Chile a Stolicą Apostolską, bez znajomości konkretnych projektów w tym celu. Otwarcie Tajnego Archiwum Watykańskiego w związku z funduszami pontyfikatu Piusa XI umożliwiło poznanie projektów, które zostały sporządzone w 1928 r. przez rząd Chile w celu osiągnięcia tego rodzaju porozumienia międzynarodowego. Przy jego redagowaniu jako wzorce posłużyły kokordaty, które niedługo wcześniej zawarła Stolica Apostolska z Litwą (1927) i Polską (1925), z licznymi zapisami projektów chilijskich, które ściśle odpowiadają normom polskiego konkordatu. ... Przedstawiono projekty konkordatów chilijskich opracowane w 1928 r. oraz przeanalizowano wpływ konkordatu z Polską z 1925 r. na ich artykuły.

Słowa kluczowe

Konkordat-Kościół-Państwo w Czile ; Konkordat z Polską (1925) ; Konkordat z Litwą (1927) ; Czyliski projekt konkordatu (1928)


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
SALINAS ARANEDA, C. (2017). El concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Polonia de 1925 como fuente de los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928. Prawo Kanoniczne, 58(2), 57-96. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.2.05

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie