Data publikacji : 2022-01-19

La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo

GLORIA M. MORÁN GARCÍADział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Wkład średniowiecznej kanonistyki w kształtowanie podstaw prawnych współczesnej myśli konstytucyjnej analizowany jest w trzech obszarach: 1) Geneza i rozwój zasady suwerenności z pojęć jurisdictio i potestas. Suwerenność papieska i jej granice oparte na konstrukcji plenitudo potestatis 2) Relacja między władzą jednoosobową i kolegialną na podstawie prawnej abstrakcji universitas i osoby przedstawicielskiej 3) Jej wkład w konsensualną teorię władzy i doktrynalną konstrukcję pojęcie congregatio fidelium.

Słowa kluczowe

Średniowieczne prawo kanoniczne ; zwieszchność papieska ; władza kolegialna ; teoria konsensualna zgody


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
MORÁN GARCÍA, G. M. (1). La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo. Prawo Kanoniczne, 58(1), 123-150. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.08

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie