Data publikacji : 2017-07-17

Reforma papieskich instytucji do spraw komunikacji społecznej

RAFAŁ KAMIŃSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Wraz z pojawieniem się nowego środka przekazu jakim stał się film i upowszechnieniem się na świecie kinematografii, w Kościele wzrastała świadomość  i potrzeba zainteresowania się nowymi technologiami oraz stworzenia w ramach struktur Stolicy Apostolskiej instytucjonalnej ochrony wiernych przed szkodliwym wpływem niewłaściwych treści, a także w celu propagowania treści pożytecznych.

W tym celu na przestrzeni lat tworzono specjalne instytucje, które w strukturach Kurii Rzymskiej zajmowały się wprost problematyką mediów. Początkowo zadanie to podejmowała Papieska Komisja, która przez kilkanaście lat podlegała ciągłym modyfikacjom (od 1948 roku do 1964 roku), natomiast od 1964 roku do roku 2015 mieliśmy do czynienia z działaniami Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu.

Ostatnim reformatorskim akcentem na tym polu, jest powołanie przez Papieża Franciszka 27 czerwca 2015 roku Sekretariatu do spraw Komunikacji. Podobnie jak poprzedzające go instytucje do spraw komunikacji społecznej, w dalszym ciągu ma on współpracować w dziedzinie środków komunikacji społecznej z Sekretariatem Stanu, jednocząc w sobie wszystkie instytucje medialne Stolicy Apostolskiej.

Słowa kluczowe

komunikacja społeczna ; środki społecznej komunikacji ; Sekretariat do spraw komunikacji ; Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

KAMIŃSKI, R. (2017). Reforma papieskich instytucji do spraw komunikacji społecznej. Prawo Kanoniczne, 60(2), 35-52. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie