Vol 60, Nr 2 (2017)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Il vescovo come testimone della carità. Profili canonici PDF (Italiano)
ANTONIO INTERGUGLIELMI 3-19
Duszpasterstwo lotnictwa cywilnego. Wskazania pastoralno-kanoniczne PDF
WOJCIECH NECEL 21-34
Reforma papieskich instytucji do spraw komunikacji społecznej PDF
RAFAŁ KAMIŃSKI 35-52
Zdatność do przyjęcia urzędu chrzestnego w Kościele łacińskim PDF
TOMASZ JAKUBIAK 53-69
Komunia święta chorych i w niebezpieczeństwie śmierci w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej PDF
JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI 71-107
Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 r. PDF
PIOTR SKONIECZNY 109-138
Przemoc seksualna wobec małoletnich i ich ochrona prawno-etyczna i kanoniczna PDF
HENRYK STAWNIAK, GRAŻYNA JARZĄBEK-BIELECKA, ANNA BIELECKA-GĄSZCZ 139-172
Uprowadzenie bądź zatrzymanie małoletniego lub osoby nieporadnej w świetle art. 211 kodeksu karnego PDF
KATARZYNA MAJKRZAK 173-183

Recenzje

Arkadiusz Domaszk, Dobra doczesne Kościoła. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, ss. 322 PDF
MAREK SAJ 185-187
Chiara Minelli, Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, ss. 210. PDF
GINTER DZIERŻON 188-191

Sprawozdania

Sprawozdanie z XXI Konferencji Naukowej Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie PDF
RADOSŁAW GOSIEWSKI, IGOR KILANOWSKI 193-194
Sprawozdanie z XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych PDF
MARTA OLKOWICZ 195-196
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Relacje Państwo – Kościół w świetle polskiego Konkordatu PDF
ZUZANNA MAJ 197-200

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat ks. mgra Rafała Wierzchanowskiego PDF
KATARZYNA MAJKRZAK 201-202
Sprawozdanie z wyjazdu naukowego do Rzymu PDF
KRZYSZTOF MŁOTEK, MICHAŁ SOBOLEWSKI 202-206
VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego PDF
NATALIA SMOLIŃSKA 206-208