Data publikacji : 2017-07-17

Przemoc seksualna wobec małoletnich i ich ochrona prawno-etyczna i kanoniczna

HENRYK STAWNIAKGRAŻYNA JARZĄBEK-BIELECKAANNA BIELECKA-GĄSZCZDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W dobru wspólnym państwa i Kościoła mieści się troska o ochronę dzieci i młodzieży. Zadaniem tych społeczności jest najpierw uznanie i respektowanie praw nieletnich oraz troska o to, by stworzyć im bezpieczne środowiska rozwoju, wolne od wykorzystywania, przemocy i manipulacji. Społeczność państwowa i kościelna są zobowiązane do służby na rzecz rozwoju fizycznego, duchowego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz wykluczania sytuacji, by w jakikolwiek sposób naruszano fizyczną lub psychiczną integralność małoletnich. Wszelkie nadużycia w tym względzie są przez obie społeczności powszechnie potępiane i wzbudzają słuszne oburzenie. W systemie prawnym państwowym i kościelnym czyny związane z przemocą wśród dzieci i młodzieży są uważane za ciężkie przestępstwa. Niepokojące zjawiska związane z molestowaniem seksualnym czy też pornografią dziecięcą spowodowały powstanie przepisów prawnych surowo penalizujących te przestępstwa. W artykule zostaną przedstawione przestępstwa przemocy seksualnej wobec nieletnich w systemie prawnokarnym i etycznym oraz kanonicznym. Ta komparatystyka zmierzać będzie do pokazania przestępstw w obu systemach, ofiar przestępstw i ich sprawców, sankcji karnych oraz rzeczywistej troski państwa i Kościoła o ochronę małoletnich.

Słowa kluczowe

dziecko ; małoletni ; przestępstwo ; pedofilia ; molestowanie seksualne ; pornografia dziecięca ; delicta reservata ; Kongregacja Nauki Wiary


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

STAWNIAK, H., JARZĄBEK-BIELECKA, G., & BIELECKA-GĄSZCZ, A. (2017). Przemoc seksualna wobec małoletnich i ich ochrona prawno-etyczna i kanoniczna. Prawo Kanoniczne, 60(2), 139-172. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.2.07

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie