Data publikacji : 2017-07-17

Uprowadzenie bądź zatrzymanie małoletniego lub osoby nieporadnej w świetle art. 211 kodeksu karnego

KATARZYNA MAJKRZAKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W art. 211 kodeksu karnego w katalogu przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, ustawodawca określił iż, kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dobrem prawnym podlegającym ochronie prawnokarnej jest instytucja opieki i nadzoru. Przy czym opieka i nadzór ustanawiane są w trosce o prawidłowy rozwój i dobro osoby małoletniej lub nieporadnej. Przestępstwo niniejsze ma charakter skutkowy. Skutkiem jest pozbawienie uprawnionego możliwości sprawowania opieki lub nadzoru w stosunku do małoletniego poniżej lat 15 lub nieporadnego.

Słowa kluczowe

uprowadzenie ; rodzina ; prawo karne ; opieka i nadzór


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

MAJKRZAK, K. (2017). Uprowadzenie bądź zatrzymanie małoletniego lub osoby nieporadnej w świetle art. 211 kodeksu karnego. Prawo Kanoniczne, 60(2), 173-183. https://doi.org/10.21697/pk.2017.60.2.08

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie