Sakramenty w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej

ZBIGNIEW JANCZEWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.3.02

Abstrakt


In the years 2015-2016 in Katowice took place II Archdiocesan Synod. After its completion declarations and decrees was issued. Some of these concern issues related to the sacraments. Synodal norms raise very important pastoral problems of baptism, confirmation, Eucharist, penance, anointing of the sick, sacrament of order and marriage. Many of decrees concern preparation for the reception sacraments. This publication shows archdiocesan synodal law and interprets it.


Słowa kluczowe


synod archidiecezjalny; chrzest; bierzmowanie; Eucharystia; pokuta; sakrament namaszczenia chorych; sakrament święceń; małżeństwo; uchwały synodalne; sakramenty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Góralski W., Małżeństwo, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 250-368

Górecki E., Najświętsza Eucharystia, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 83-139.

Janczewski Z., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego, z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich, Prawo Kanoniczne 49(2006) nr 1-2, s. 171-194.

Krukowski J., Święcenia, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 205-249.

Krzywda J., Chrzest, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 35-65.

Krzywda J., Bierzmowanie, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 66-82.

Marcol A., Pokuta i sakrament pokuty, Opole 1992.

Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2004.

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2014.

Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Kielce 1997.

Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999.

Sobański R., Zaświadczenie o spowiedzi przedślubnej, Prawo Kanoniczne 37(1994), nr 3-4, s. 259-266.

Warchałowski K., Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Lublin 1998.

Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016.

Zubert W., Sakrament namaszczenia chorych, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, Poznań 2011, s. 182-204.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.