Vol 60, Nr 3 (2017)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Recepcja Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku w Polsce w okresie międzywojennym PDF
WOJCIECH GÓRALSKI 3-29
Sakramenty w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej PDF
ZBIGNIEW JANCZEWSKI 31-55
El buen uso de formularios en las curias diocesanas como expresión de la formalidad adecuada de la administración eclesiástica PDF (Español (España))
JAVIER CANOSA 57-71
Wizytacja dziekańska w aspekcie kanoniczno – duszpasterskim PDF
JERZY ADAMCZYK 73-105
Katolicka telewizja internetowa w myśli teologicznej Kościoła PDF
ARKADIUSZ DOMASZK 107-134
Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przesiedlonych. Wytyczne pastoralno-kanoniczne PDF
WOJCIECH NECEL 135-149
Sprawiedliwość społeczna a sprawiedliwość w encyklikach społecznych PDF
TOMASZ GAŁKOWSKI 151-167
Il modello “ente ecclesiastico”: la prospettiva storica PDF (Italiano)
MATTEO NACCI 169-185

Recenzje

AA. VV., «La grazia di lavorare». Lavoro, vita consacrata, francescanesimo, (a cura di P. Martinelli e M. Melone), Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, ss. 560 PDF
BOŻENA SZEWCZUL 187-192
Rafał Wierzchanowski, Czy jeszcze katolik? Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem, Warszawa 2017, ss. 384 PDF
MAREK SAJ 193-196

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego PDF
MICHAŁ SOBOLEWSKI, RAFAŁ BOROWY 197-199
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych PDF
DAWID PIETRAS, RAFAŁ BOROWY 200-203
Sprawozdanie z Konferencji naukowej Kanoniczne prawo małżeńskie - wybrane zagadnienia PDF
KAJA NIEWIADOMSKA 204-207

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat p. mgra Rafała Wójcickiego PDF
JAN DOHNALIK 209-210
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW PDF
RAFAŁ KAMIŃSKI 211-213