Data publikacji : 2016-09-20

Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy

KATARZYNA MAJCHRZAKDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W artykule poruszono kwestie związane z urlopami wypoczynkowymi w świetle przepisów prawa pracy. Zasadniczym celem urlopu wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi wypoczynku, aby mógł w pełni zregenerować siły fizyczne i psychiczne oraz efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Instytucja urlopu wypoczynkowego spełnia głównie funkcję ochronną. Urlop przysługuje corocznie, jest płatny i nie można się go zrzec.

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie, które ze względu na swój cel, powinno być realizowane w naturalnej postaci, czyli pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu czas wolny od pracy. Jednak w sytuacji, gdy pracownik nie może skorzystać z urlopu w naturze przysługuje mu wówczas ekwiwalent pieniężny.

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, dlatego powinien wykorzystać go w roku kalendarzowym w którym nabył do niego prawo. Niewątpliwie korzystanie z tego uprawnienia wpływa na organizację zakładu pracy i często może zakłócać normalny tok pracy, dlatego ustawodawca wprowadził plany urlopów.

Pracownicy młodociani mają uprawnienia urlopowe ukształtowane bardziej korzystnie niż pracownicy dorośli. Przyczynami takiego rozwiązania są m.in. wiek i młody organizm potrzebujący więcej czasu na regenerację sił oraz możliwość stopniowego przystosowywania do obowiązków zawodowych.

 

Słowa kluczowe

urlop wypoczynkowy ; plan urlopów ; praca ; odpoczynek


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

MAJCHRZAK, K. (2016). Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy. Prawo Kanoniczne, 58(4), 175-181. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.11

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie