Opublikowane: 2016-09-20

Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy

KATARZYNA MAJCHRZAK
Prawo Kanoniczne
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.11

Abstrakt

W artykule poruszono kwestie związane z urlopami wypoczynkowymi w świetle przepisów prawa pracy. Zasadniczym celem urlopu wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi wypoczynku, aby mógł w pełni zregenerować siły fizyczne i psychiczne oraz efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Instytucja urlopu wypoczynkowego spełnia głównie funkcję ochronną. Urlop przysługuje corocznie, jest płatny i nie można się go zrzec.

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie, które ze względu na swój cel, powinno być realizowane w naturalnej postaci, czyli pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu czas wolny od pracy. Jednak w sytuacji, gdy pracownik nie może skorzystać z urlopu w naturze przysługuje mu wówczas ekwiwalent pieniężny.

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego, dlatego powinien wykorzystać go w roku kalendarzowym w którym nabył do niego prawo. Niewątpliwie korzystanie z tego uprawnienia wpływa na organizację zakładu pracy i często może zakłócać normalny tok pracy, dlatego ustawodawca wprowadził plany urlopów.

Pracownicy młodociani mają uprawnienia urlopowe ukształtowane bardziej korzystnie niż pracownicy dorośli. Przyczynami takiego rozwiązania są m.in. wiek i młody organizm potrzebujący więcej czasu na regenerację sił oraz możliwość stopniowego przystosowywania do obowiązków zawodowych.

 

Słowa kluczowe:

urlop wypoczynkowy, plan urlopów, praca, odpoczynek

Pobierz pliki

Zasady cytowania

MAJCHRZAK, K. (2016). Urlopy wypoczynkowe w świetle przepisów prawa pracy. Prawo Kanoniczne, 58(4), 175–181. https://doi.org/10.21697/pk.2015.58.4.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.