Data publikacji : 2019-11-09

Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

PAWEŁ KALETADział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

Dokonanie aktów alienacji i transakcji wymaga wiele rozwagi. Ze względu na negatywne skutki, jakie mogą one wywołać Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego w dziele pt. Ekonomia w służbie charyzmatu i misji wprowadziła wytyczne, które mają służyć jako pomoc w praktycznym wykonaniu aktów alienacji i transakcji.  

Aktom alienacji podlegają dobra kościelne niezależnie od faktu czy były przypisane do majątku stałego, czy nie. Zezwolenie kongregacji na akty alienacji lub transakcji jest wymagane gdy wartość dóbr alienowanych przekroczy maksymalną kwotę alienacji określoną przez konferencję biskupów danego kraju (w Polsce kwota ta wynosi 1.000.000 €).  Prośbę do Kongregacji w sprawie przeprowadzenia aktu alienacji składa przełożony generalny za zgodą własnej rady. Oprócz wymogów zawartych w KPK/83, Kongregacja wprowadza wymóg przedłożenia uwierzytelnionej dokumentacji rzeczoznawcy, która określi wartość rynkową dóbr alienowanych. Kongregacja podkreśla, aby w aktach alienacji i transakcji „działać razem”, czyli przełożeni zakonni powinni wystąpić do ordynariusza miejsca, w którym jest usytuowana nieruchomość o opinię, w sprawie ewentualnego nabycia dóbr alienowanych. W sytuacji likwidacji dzieła lub domu zakonnego przełożeni wyżsi powinni poinformować o swoich zamiarach inne instytuty obecne na tym samym terenie, aby danego miasta lub diecezji nie pozbawić obecności zgromadzeń zakonnych. W celu zmniejszenia zagrożeń wynikających z alienacji lub transakcji Kongregacja zaleca, aby skorzystać ze współpracy ze specjalistami, osobami świeckimi lub członkami innych instytutów, unikając jednak konsultacji tylko z jednym specjalistą. Jeśli jest to możliwe, Kongregacja zaleca, aby dać możliwość pierwszeństwa nabycia rzeczy alienowanej instytucjom kościelnym.

Słowa kluczowe

akty alienacji, transakcje, które mogą pogorszyć stan majątkowy osoby prawnej, dzierżawa nieruchomości, zawarcie kredytów hipotecznych


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

KALETA, P. (2019). Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego . Prawo Kanoniczne, 62(4), 131-150. https://doi.org/10.21697/pk.2019.62.4.06

Wskaźniki altmetryczne


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie