Vol 59, Nr 3 (2016)

Spis treści

Rozprawy i Artykuły

Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej PDF
JÓZEF WROCEŃSKI 3-18
Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK) PDF
GINTER DZIERŻON 19-30
Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione PDF (Italiano)
MAREK STOKŁOSA 31-55
Las indulgencias: Significado y actualidad para la vida de la Iglesia PDF (Español (España))
KRZYSZTOF NYKIEL 57-72
Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa PDF
GRZEGORZ LESZCZYŃSKI 73-95
Praesumptio w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku PDF
KAZIMIERZ DULLAK 97-121
Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych PDF
AGNIESZKA ROMANKO 122-142
Przestępstwo uporczywej nie alimentacji PDF
KATARZYNA MAJKRZAK 143-174

Recenzje

Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale Herausforderung, red. G. Bier, Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 2013, ss. 286 PDF
GINTER DZIERŻON 175-179
Simona Paolini, L’approvazione del diritto proprio per gli istituti di vita consacrata, ex can. 587, Marcianum Press, Venezia 2014, ss. 475 PDF
BOŻENA SZEWCZUL 179-182
Nicholas Morton. Gli ordini religiosi militari. Societa editrice „Il Mulino”. Bologna 2014, ss. 220 PDF
ANDZREJ F. DZIUBA 182-186
Rafał Kamiński, Prawna ochrona środków społecznej komunikacji, Wydawnictwo Michalineum 2016, ss. 367 PDF
MAREK SAJ 187-190

Sprawozdania

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego PDF
ZUZANNA MAJ, NATALIA SMOLIŃSKA 191-194

Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Doktorat p. mgr Magdaleny Tacikowskiej PDF
MICHAŁ PONIATOWSKI 195-200
Doktorat ks. mgra Piotra Muszyńskiego PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 200-203
Doktorat ks. mgra Tomasza Sylwestra Pawlaka PDF
MICHAŁ PONIATOWSKI 203-207
Doktorat p. mgr Karoliny Marii Błaszków-Nowak PDF
TOMASZ BIAŁOBRZESKI 207-209