Ogłoszenia

Migracja "Seminare" na platformę czasopism UKSW

2022-12-03

Jednym z istotnych elementów strategii rozwoju "Seminare" jest migracja na platformę czasopism UKSW i opracowanie nowej strony czasopisma, do której dostęp jest możliwy pod dotychczasowym adresem: https://seminare.pl lub za pośrednictwem platformy (https://czasopisma.uksw.edu.pl/).

  1. Nowa strona zawiera szczegółowe informacje o nowej polityce wydawniczej czasopisma oraz nowe wytyczne dla autorów. Rozpoczęte procesy recenzyjne oraz redakcyjne artykułów przesłanych przez starą stronę czasopisma i system OJS, jak również dane archiwalne, są ciągle dostępne przez stronę: https://ojs.seminare.pl/.
  2. Niestety system OJS nie daje możliwości przeniesienia dotychczasowych Państwa kont na nową platformę, dlatego zachęcamy do założenia nowych na profilu „Seminare” w ramach platformy czasopism UKSW (https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/user/register).
  3. Nowe teksty należy zgłaszać wyłącznie przez platformę czasopism UKSW (https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/s/about/submissions). Przypominamy, że od roku 2023 w "Seminare" będą publikowane teksty wyłącznie odpowiadające nowemu profilowi czasopisma i w języku angielskim. W przypadku wątpliwości, czy proponowany tekst przystaje do nowego profilu czasopismu prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretarzem redakcji.

Podjęcie ww. działań ma na celu zwiększenie rozpoznawalności czasopisma oraz wzrost jego znaczenia w międzynarodowym obiegu naukowym.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.