Opublikowane: 2022-08-29

Performatywna funkcja języka religijnego w ujęciu filozofii Johna L. Austina na przykładzie liturgii rzymskokatolickiej

Karolina Rozmarynowska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki filozoficznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.01

Abstrakt

Przedmiotem refleksji podjętej w artykule jest performatywność języka religijnego. Autorka tłu­maczy jej specyfikę, ukazując, na czym polega performatywna funkcja języka używanego w przestrzeni religijnej na przykładzie liturgii rzymskokatolickiej. Wyjaśnia, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby religijne akty mowy były ważne i skuteczne. Wyróżnia i omawia dwa rodzaje mocy sprawczej performatywów religijnych: illokucyjną i perlokucyjną, wskazując, że skutki, jakie wywołują, wiążą się z jednej strony z samym działaniem językowym, z drugiej zaś - mają charakter pozajęzykowy. Wycho­dząc poza teorię aktów mowy, autorka proponuje, aby performatywy religijne, w związku z tym, że sta­nowią element obrzędów religijnych, analizować w kontekście rytualnej całości ujętej jako performans.

Słowa kluczowe:

performatywność, performatywy, język, religia, język religijny, John Austin, liturgia rzymskokatolicka

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Rozmarynowska , K. . (2022). Performatywna funkcja języka religijnego w ujęciu filozofii Johna L. Austina na przykładzie liturgii rzymskokatolickiej . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(1), 11–21. https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.