Opublikowane: 2022-08-29

Familizacja i deinstytucjonalizacja.

Opieka nad osobą starszą w miejscu zamieszkania w ujęciu socjologiczno-prawnym

Krzysztof Bogdan Szluz , Beata Lucyna Szluz
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.04

Abstrakt

Problematyka starości i pomocy osobom w podeszłym wieku stanowi zagadnienie szeroko analizowane i omawiane przez różne dyscypliny naukowe ze względu na swą społeczną doniosłość. Tradycyjnie opieka była sprawowana w rodzinie. W nowoczesnych społeczeństwach jest realizowana także przez instytucje. W opracowaniu podjęto problematykę familizacji i deinstytucjonalizacji, w kontekście opieki nad osobą starszą w miejscu zamieszkania w ujęciu socjologiczno-prawnym. Skoncentrowano się na zobrazowaniu mieszkalnictwa wspomaganego, opieki wytchnieniowej oraz koordynacji i standaryzacji usług społecznych.

Słowa kluczowe:

opieka, osoba starsza, familizacja, deinstytucjonalizacja, nauki socjologiczne, nauki prawne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Szluz, K. B. ., & Szluz , B. L. (2022). Familizacja i deinstytucjonalizacja. : Opieka nad osobą starszą w miejscu zamieszkania w ujęciu socjologiczno-prawnym. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(1), 55–66. https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.