Opublikowane: 2022-08-30

Odpowiedzialne rodzicielstwo – w etyczno-moralnym kontekście wolności i prawdy

Dariusz Jarosław Adamczyk
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.06

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia odpowiedzialnego rodzicielstwa rozpatrywanego w etyczno- -moralnym kontekście wolności i prawdy. Poczucie odpowiedzialności jest ściśle związane z prawdą o człowieku i z jego wolnością. Chodzi o prawdę obiektywną, odczytywaną w sumieniu. Prawda o ludzkiej wolności warunkuje odpowiedzialność, która jest odpowiedzią Bogu na Jego dar powoła­nia. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa zawiera się w łącznym ujęciu poszczególnych jego aspek­tów, z których jako szczególnie istotny jawi się właściwie rozumiany aspekt religijny, stanowiący nie­jako sprawdzian poprawności odniesienia do pozostałych.

Słowa kluczowe:

człowiek, odpowiedzialność, prawda, wolność, odpowiedzialne rodzicielstwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Adamczyk , D. J. (2022). Odpowiedzialne rodzicielstwo – w etyczno-moralnym kontekście wolności i prawdy . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(1), 79–89. https://doi.org/10.21852/sem.2022.1.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.