Opublikowane: 2022-09-05

Problematyka związana z tłumaczeniem hebrajskiego terminu ִּכּנֹור

Hanna Walentyna Górska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.04

Abstrakt

W Biblii Hebrajskiej występuje wiele instrumentów muzycznych, jednym z nich jest כִּנּוֹר. Odkrycia archeologiczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak wyglądał ten instrument, ponieważ nie istnieje żadne znalezisko, które przedstawiałoby jakiś instrument podpisany jako כִּנּוֹר. Problem jest widoczny również w przekładach biblijnych, zarówno w Septuagincie i Wulgacie, jak również w tłumaczeniach Biblii na język polski. Widać w nich próby przetłumaczenia כִּנּוֹר za pomocą różnych nazw instrumentów, przy jednoczesnym braku konsekwencji w poszczególnych przekładach biblijnych.

Słowa kluczowe:

כנור, lutnia, harfa, lira, cytra, instrument muzyczny

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Górska , H. W. (2022). Problematyka związana z tłumaczeniem hebrajskiego terminu ִּכּנֹור. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 42(2), 39–49. https://doi.org/10.21852/sem.2021.2.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.