Opublikowane: 2022-10-09

Komunikacja międzykonfesyjna w świetle Mowy duchownej… (1645) Piotra Mohyły

Marek Melnyk
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.02

Abstrakt

Koncepcja komunikacji konfesyjnej zawarta w Mowie duchownej… Mohyły była zbudowana na neoplatońskiej – gradualistycznej koncepcji świata. Możliwe, że wynikała z tego wizja jedności chrześcijaństwa. Jest ono w prawdzie rozbite na poszczególne i przy tym zantagonizowane i pozornie niczym niepowiązane Kościoły, lecz w rzeczywistości tworzą one ontologiczną jedność zgodną z transcendentnym, gradualistycznym ładem podtrzymywanym przez Boga. Małżeństwo jawił się Mohyle jako możliwość pojednania różnic konfesyjnych oraz jako szczególny przejaw ontologicznej harmonii między Bogiem i ludźmi. Mowa… jest dowodem na to, że dezintegracji jedności religijnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej towarzyszyły próby jej scalenia. Był to proces określający ewangelicko-prawosławną komunikację kulturową.

Słowa kluczowe:

ekumenizm, prawosławie, protestantyzm, komunikacja konfesyjna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Melnyk, M. (2022). Komunikacja międzykonfesyjna w świetle Mowy duchownej… (1645) Piotra Mohyły . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 40(3), 21–34. https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.