Opublikowane: 2022-10-09

Wychowanie ku wartościom w rodzinie wiejskiej – analiza badań własnych

Barbara Skałbania , Zbigniew Ostrach
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.11

Abstrakt

Przedmiotem rozważań teoretyczno-empirycznych są wartości w wychowaniu realizowanym w rodzinie ze środowiska wiejskiego. Wartość w pedagogice ujmowana jest z różnych perspektyw, jednak autorzy artykułu dokonują analizy tematu z uwzględnieniem orientacji personalistycznej. Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w grupie 160 rodziców przy zastosowaniu techniki ankietowania. Ich wyniki interpretowane są w odniesieniu do hierarchii wartości opartej o koncepcję integralnego rozwoju i wychowania.

Słowa kluczowe:

wartości, środowisko wiejskie, edukacja, rodzina

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Skałbania, B., & Ostrach , Z. (2022). Wychowanie ku wartościom w rodzinie wiejskiej – analiza badań własnych . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 40(3), 159–170. https://doi.org/10.21852/sem.2019.3.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.